redaksi stlnews

13482 POSTS
0 COMMENTS

MBX Konsidera Deklarasaun Deputada Nelia La Iha Moral

DILI, STLNEWS.co - Liu husi konferensia imprensa portavos Movimentu Brigada Xanana (MBX), konsidera deklarasaun Deputada Nelia Soares Menezes, la iha moral tanba...

Estudante 99 Abertura Ba Izame PAP

DILI, STLNEWS.co - Estudante nain 99 abertura ba izame Prova Aptidaun Profisional (PAP) iha Eskola Sekundariu Tekniku Vokasional de Industria i Teknologia...

Traballador Raut Foer Lauza Maskra

DILI, STLNEWS.co - Traballador husi Kompania Nelces, raut foer lauza maskra no laiha lubas. “Durante nee, ami raut foer,...

Diskriminasaun Subsidiu Hamosu Demonstrasaun

DILI, STLNEWS.co - Objetivu Aliansa Universitáriu Timor Leste (AUTL), halo demonstrasaun tamba fo subsidiu ba iha estudante sira ne'ebé eskola iha estranjeiru...

Laiha Problema Roo Neebe Oferese Husi Australia

DILI, STLNEWS.co - Komandante das Falintil Forsa Defesa de Timor Leste (F-FDTL), Major Jeneral Lere Anan Timur, dehan roo neebe mak entrega...

redaksi stlnews

13482 POSTS
0 COMMENTS