Inan Aman Moe Lori Oan Ba Eskola

Foto: GenPi

DILI, STLNEWS.co – Presiza halo sosializasaun ba area remotas, liu-liu inan aman balun neebe moe lori oan defisientes atu ba eskola. Dehan Diretor Edukasaun Munisipiu Viqueque, Emidio Amaral ba STL liu husi telefone Kinta (18/03/2021).

“Hau hanoin labarik defisientes iha Viqueque ladun barak ida, eskola nain 5 deit, restu nee iha, maibe sira nian inan aman mak moe hodi mai iha eskola, tanba nee presiza halo sosializasaun ba inan aman sira iha area remotas sira, defisientes sira nee iha EBC sira iha klase 4 no 5, sekundariu no tekvo laiha. Nee mak hau dehan katak, ita presiza halo sosializasaun ba ita nian komunidade sira iha area remotas sira,” dehan Emidio.

Nia dehan, ba inan aman sira neebe karik iha oan defisientes, hanesan matan, tilun no fiziku, husu labele moe atu lori mai eskola neebe mak besik komunidade sira nian hela fatin, tanba edukasaun nee ba ema hotu atu asesu.

“Se inan aman sira moe, oinsa mak oan sira nee bele hetan edukasaun, hanesan ho sira nian maluk sira seluk, tanba sira mos hakarak hetan edukasaun,” dehan nia.*

Reportajen: Jacinta Sequeira
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here