Kompania Hatama Nafatin Nesesidade Baziku

Prezidente APORTIL, Flavio Cardoso Neves. (Foto: STL/Jacinta Sequeira)

DILI, STLNEWS.co – Hahu iha fulan Janeiru mai too fulan Fevereiru, volume ro neebe tula sasan importasaun atraka iha portu Dili menus no kompania sira kontinua hatama nafatin nesesidade baziku.

Tuir Prezidente APORTIL, Flavio Cardoso Neves katak, konaba fos foin lalais tama tan iha portu Dili, maibe nee laos husi governu mak hatama, nee husi kompania hanesan Global, Perissos, ho Lisun, kompania hirak nee mak sei kontinua hatama nafatin sasan, ida nee atu garante, hodi responde nesesidade baziku ba komunidade sira iha situasaun pandemia Covid-19 nian laran.

“Hau hanoin kuaze ro atraka mai iha nee, sasan nesesidade baziku tama nafatin, hau hanoin ninia frekuensia ou volume mak tun uituan, Janeiru hau haree ita nian reseitas husi APORTIL sae uituan, nee signifika kompara ho tinan-tinan, nee hau hanoin movimentu iha fulan Janeiru nian nee sae makas los, maibe iha fulan Fevereiru nian laran mos ro ladun, nee ro mai tula sasan ba merkaduria ninia, hanesan mina, aqua, supermi no seluk tan,” dehan Flavio ba STL iha portu Dili, Kuarta (24/02/2021).

Nia dehan, hahu iha fulan Janeiru too ohin loron, ro seidauk too 20,neebe tula sasan atraka iha portu Dili, maibe iha ro 12 ou 13, nee maioria tula deit sasan nesesidade baziku, inklui sasan sira seluk tan, durante nee, ro neebe mak tula sasan mai atraka iha portu Dili,nee mai husi Surabaya, Indonezia.

“Iha parte ida mos ita haree ba iha lockdown ninia, iha portu no aeroportu, maibe ita nian sasan importasaun sei kontinua tama nafatin iha ita nian portu Dili, tanba sasan tenke tama nafatin iha portu Dili. Hau hanoin ita nian atividades iha portu Dili kontinua lao hanesan bai-bain, trabalhador sira tama nafatin servisu, maibe kumpri nafatin regras neebe mak atu halo prevensaun ba Covid-19 ninia iha ita nian rai,” tenik nia.*

Reportajen: Jacinta Sequeira/Madalena Horta
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here