Arguidu Lamarka Audensia Julgamentu, Tribunal Adia Julgamentu

DILI – Tribunal Distritál Dili (TDD), adia hikas audensia julgamentu ba kazu Violasaun Seksual  ba loron 20 fulan Junu 2017 tanba arguidu la marka audensia julgamentu.

Iha sala audensia juis presidenti Ivan Suritay hatete, adiamentu kazu nee tanba arguidu la marka audensia ba julgamentu nee tanba mak tribunal Distritu Dili(TDD).

Iha sala audensia juis Prezidenti Ivan hateten, Tribunal la bele halo julgamentu tanba arguidu muda nia fatin sem informasaun husi Ministeriu Publiku tamba nee adia fali julgamentu iha 20 Junu,” dehan juis Prezidente Iha Sala Audensia Tersa (14/02/2017).

Alende ida mos Ministeriu Publiku husu ba Tribunal atu halo notifikasaun ba arguidu ES halo mandadu kapturasaun ba arguidu tanba arguidu muda fatin mos la iha informasaun ba Ministeriu Publiku.

Entretantu, Defensor Publiku Eustaqui dehan arguidu hetan ona Termos Indentifdade Rezidensia (TIR) maibe la marka audensia husu ba Tribunal tenke halo karta notifikasaun ba arguidu, atu nunee nia bele mai tuir julgamento.

Iha fatin hanesan lezada EL hateten katak, depois de problema arguidu la halai ba Aileu no agora dadaun hola feto iha Viqueque. Domingos da Piedade Freitas

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Analfabetu Oan Sai Doutoramentu

DILI, STLNEWS.co – Maluk letores sira, serimonia Solene Graduasaun Dili Institute of Technology (DIT) ba dala XIV periodu tinan 2021, konvida ita atu konese...

Dr. Peregrinus D. Siga Taa, M. Eng: Kualidade Servisu Infrastrutura Publiku Fraku

DILI, STLNEWS.co – Dekanu Fakuldade Enjeñaria no Siensia Dili Institute of Technology (DIT), Dr. Peregrinus D. Siga Taa, M.Eng, hatete, kualidade servisu infrastrutura publiku sei...

DIT Gradua Finalista 543 Inklui MBA Nain 6

DILI, STLNEWS.co – Dili Institute of Tecnhology (DIT) Segunda nee (29/11/2021) halao serimonia graduasaun ba dala XIV periodu tinan 2021, ho graduadus hamutuk ema...