Kuu Deit Bua-Malus, Domingos Tuku Mate Nia Kaben

DILI-Lezada Flora da Costa tenke husik nia iss iha mundu, iha loron (26/01/2016) tanba hetan tuku ho fatuk husi nia kaben arguidu Domingos Pinto tanba deit vitima kuu bua ho malus iha nia tos laran.

Tuir akuzasaun husi Ministeriu Publiku neebe lee sai iha tribunal katak, iha loron (26/01/2016) mais menus tuku 3:00 loraik iha arguidu nia tos laran, iha aldeia Lisaheko Munisipiu Liquisa vitima Flora ba arguidu Domingos da Costa Pinto nia tos laran kuu bua, malus no kaibura sem fo hatene arguidu.

Molok vitima mai kuu modo iha tos laran, vitima sai husi uma fulan rua husik hela arguidu ho nia oan nain hat. Arguidu dehan tanba saida mak o lakohi ona hau, o mai kuu fali hau nia sasan. Nunee arguidu foti fatuk tuku iha lezada nia tilun hun parte karuk halo ran sao hodi halo vitima monu mate kedas iha fatin akontesimentu. Ho arguidu nia hahalok nee Ministeriu Publiku akuza arguidu ho krime homesidu agravadu liga ho krime violensia domestika.

Hatan ba akuzasaun nee arguidu deklara katak, akuzasaun nee los hotu. Nia laiha problema ho vitima, nia baku mate vitima tanba mai kuu nia modo neebe inia kuda ha tos laran. Nia nervozu tanba vitima husik hela nia fulan rua, depois mai kuu nonok deit nia modo. Tanba nee nia nervozu hodi tuku mate lezada.

Sasan neebe vitima kuu nia folin kala $10 ou $20, arguidu sente lakon boot. I vitima mos sai tiha husi uma fulan rua ba hela ho nia maun Tome depois mai kuu fali modo iha nia tos. Neemak arguidu nervozu hodi lori fatuk tuku mate nia kaben. Nia modo nee lakon dala tolu, ikus liu mak nia toman lezada mak kuu, neemak nia toman hodi lori fatuk tuda tuku nonok ba lezada nia tilun hun. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (25/10/2016). Domingas Gomes/Joao de Fatima

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here