Presiza Kria Kondisaun Ba Roo Berlin – Ramelau

Nia dehan, haree ba roo nee, nia ho Deputada Lucia konsege ba haree roo nee, i haree pasajeirus sira nee atu viajen ho roo nee, hodi haree tanba semana kotuk roo nee la halo operasaun ba pasajeirus, ho nunee nia ba haree i observa, róna mos preokupasaun katak, ema neebe atu toma konta ba ahi laiha, foin dadaun halo viajen nee mos tekniku roo Nakróman nian mak ajuda, tanba nee husu atu tau matan ba kondisaun roo nee. Depois Laos nee deit, maibe presiza haree mos ba sira nia kondisaun saude no hahan, tanba nee presiza atensaun.

Nunee mos deputada husi Bankada FRETILIN, Noemia Sequeira kestiona konaba roo nee laiha kantina, fatin lixu tau fali iha leten, ba fatin pasajeirus nian laiha. Roo nee ho kondisaun foun, maibe presiza tau fasilidade sira iha neeba hodi fasilita pasajeirus sira.

Kontinua ba pajina 3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Konvidadu Hahu Tama Iha Fatin Serimonia

DILI, STLNEWS.co - Konvidadu sira hahu tama dadauk ona iha fatin serimonia investidura tomada de pose ba Prezidente Republika eleitu Jose Ramos Horta. Bainaka sira...

Prezidente Joko Widodo Hatoo Parabens Ba Ramos Horta

DILI, STLNEWS.co - Ministru Koordenador Asuntu Politika, Legal, no Seguransa Indonezia (Menko Polhukam), Mahfud M. D. hasoru malu ho Prezidente eleitu Dr. Jose Ramos...

Governador Jeral Australia Kontenti vizita Timor Leste

DILI, STLNEWS.co - Governador Jeral Australia, David Hurley haksolok vizita Timor Leste hodi partisipa serimonia tomada de pose prezidente eleitu Jose Ramos Horta, no...