PN Realiza Seminar Ba Jornalista Destakadu

DILI, STLNEWS.co – Parlamentu Nasional (PN) liu husi diresaun komunikasaun realiza mini seminar ba jornalista destakadu, hodi hatene funsionamentu no prosesu lejizlativu.

Tuir Sekretariu Jeral Parlamentu Nasional (PN), Adelino Afonso de Jesus dehan, jornalista destakadu iha PN laos oin foun, maibe tan laiha oportunidade atu hamutuk hodi bele troka esperiensia, troka informasaun, no atu hamutuk halo avaliasaun oinsa fornese notisia ba publiku.

“Entaun importante tebes-tebes ba jornalista destakadu sira, ita boot sira iha akreditasaun husi PN hanesan jornalista neebe halo kobertura, hodi fo sai notisia PN nian ba publiku enjeral. Espera katak iha seminar ida nee, ita boot sira nia partisipasaun ho formadores sira neebe hetan esperiensia liu tan iha area prosesu lejizlativu nian, atu nunee bainhira imi hatun notisia karik termonolojia parlamentar nee atu imi komprende liu ona,” dehan nia ba jornalista sira iha sala GMPTL, PN Sesta nee (05/08/2022).

Nia tenik, maluk jornalista sira neebe mak akreditadu iha PN iha obrigasaun no iha vantajen liu atu domina termonolojia parlamentar nian, tanba termus parlamentares nee nein sempre atu aprende iha eskola.

(dom)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Peringati HUT FALINTIL Ke-47, 3 Jenderal Dari 3 Negara Terima Penghargaan Dari Pemerintah TL

DILI, STLNEWS.co – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT)  FALINTIL ke-47 (20 Agustus 1975-20 Agustus 2022), pemerintah Timor Leste (TL) akan memberikan penghargaan “Medalha...

Presiden Ramos Horta Hadiri Peringatan HUT India Ke-75

DILI, STLNEWS.co – Presiden Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), Jose Ramos Horta, didampingi Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Timor Leste, Adaljiza Albertina Xavier Reis...

Zeca Kria Rasik Kampu Trabalhu Ba Nia Aan

BOBONARU, STLNEWS.co - Joven ho naran Zeca Pereira inisiativa kria rasik kampu trabalhu ba nia aan liu husi loke kafetaria ho naran "Kaduak Kafe"...