PR Horta Hahu Enkontru Ho Majestade

BRUNEI DARUSALAM, STLNEWS.co – Prezidente Republika (PR) Jose Ramos Horta hahu halo enkontru ho Sua Majestade Hassanal Bolkiah ibni Omar Ali Saifudden III Sultaun Brunei Darussalam, hodi hametin relasaun bilateral rai rua.

Tuir observasaun STL iha loron Segunda nee (06/11/2023),  bainhira Prezidente Republika Jose Ramos Horta too iha Istana Nurul Iman, simu direita husi Majestade Hassanal Bolkiah no akompanha husi Parada Brunei Darussalam.

Depois remata vizita parada, Sua Majestade Hassanal Bolkiah ibni Omar Ali Saifudden konvida Prezidente Republika hodi halo enkontru.

Remata enkontru, Prezidente no Sua Majestade sei testemunha sintura Memorandu Entendimentu ida kona-ba Mobilidade Traballu, hodi permite Timor-oan sira neebe elijivel atu servisu iha industria sira iha Brunei.

(eme)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here