Rekrutamentu Tenki Meritu, Labele Husi Meza Okos

DILI, STLNEWS.co – Prezidente Parlamentu Nasional (PPN) nudar reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN) afirma, bainhira iha administrasaun publiku atu diak, tenki iha prosesu rekrutamentu ema ho meritu, labele bolu husi meza okos.

Tuir Prezidente Parlamentu Nasional (PPN), Maria Fernanda Lay katak, preokupasaun deputadu sira nian neebe foti iha plenaria liga ba rekrutamentu neebe iha ministeriu la tuir regras, nee labele.

“Se ita hakarak administrasaun publika ida ho diak, tenki rekrutamentu ema ho meritu, ema matenek barak nusa ita tenki bolu husi meza okos, mais ita la hatene ema hira ho ita nia forsa de trabalhu,” dehan nia ba jornalista sira iha PN, Kinta (06/07/2023).

Nia afirma, kritika nee laos mai husi pesoal, maibe simplismente haree husi kamara de kontas neebe koalia liga ho konta jeral estadu, rekrutamentu deskontroladu.

Nia sublina, iha Komisaun Funsaun Publika ninia relatoriu anual, pesoalmente husu ba sira nia papel saida mak sira tenki hapara hodi ministeriu labele rekruta ema arbiru.

“Entaun ita hakarak pur meritu mai ita hotu halo, tanba ita hotu Timor oan, laos tan partidu A, B ka C, nee lae, mais ita hotu mesak Timor oan, entaun ba sira neebe mak iha kualidade tama, ba sira neebe laiha aprende tan,” tenik nia.

Nia hatutan, laiha ema ida moris matenek kedan, mais tenki liu husi aprende, nee mak ba pesoalmente nia intensaun i espera bele too realidade ba ema hotu ninia intesaun ba rai doben ida nee.

(dom)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

%d bloggers like this: