Viajen PPN Ba São Tomé E Principe Laiha Impaktu

DILI, STLNEWS.co – Bankada CNRT ho Bankada FRETILIN iha Parlamentu Nasional afirma, viajen Prezidente Parlamentu Nasional (PPN), Maria Fernanda Lay, neebe reprezenta Prezidente Republika (PR) Jose Ramos Horta, vizita estadu ba São Tomé E Principe hodi partisipa Asembleia Parlamentar ASEAN nian, laiha impaktu ba diskusaun Orsamentu Retifikativu (OR).

“PPN nia viajen ba Sao Tome E Principe laiha impaktu ba diskusaun Orsamentu Retifikativu iha semana oin, tanba ita iha visi prezidente rua, karik Prezidente Parlamentu ba rai liur, bele delega ninia poder servisu ba visi nain rua nee, entaun bele lao nafatin,” dehan Deputada Cedelizia dos Santos, iha Parlamentu Nasional, Kinta (17/08/2023).

Cedelizia dehan, Prezidente Parlamentu ba rai liur atu reprezenta PR, ida nee konkordansia entre orgaun rua nian.

“Hau mos labele mete too iha neeba, maibe hau mos hanoin katak, la impaktu, tanba ita iha Visi Prezidente Parlamentu nain rua,” nia afirma.

Nunee mos Visi Prezidente Bankada FRETILIN, David Dias Ximenes “Mandati” hatete,  Prezidente Parlamentu nia viajen estadu ba rai liur laiha impaktu ba diskusaun Orsamentu Retifikativu.

“Hau haree laiha impaktu, tanba ita iha Visi Prezidente Parlamentu nain rua, sira tenki kuazuva tarefas neebe Prezidente Parlamentu nian, laiha problema,” hatete nia.

Nia afirma, diskusaun Orsamentu Retifikativu hanesan mos baibain ona, tinan-tinan iha Orsamentu Retifikativu, ida nee laos buat foun ida akontese iha parlamentu nee.

(dom)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here