Fatin Lixu Iha Sidade Dili Barak Mak Aat

DILI, STLNEWS.co – Fatin lixu iha sidade Dili hamutuk 237, maibe husi numeru nee barak mak aat ona, tanba uza tinan barak ona.

“Hau haree iha area Tasi Tolu nee mos sobu ona, nomos iha fatin seluk mos balun hela sorin deit, nomos balun aat liu ona, ita soe lixu ba mos ladiak, dala ruma anin mai huu nee naklekar fali iha estrada publiku,” hatete Xefe Departametu Saneamentu Munisipiu Dili, Domingos dos Santos Soriano ba jornalista STL iha Munisipiu Dili, Tersa nee (11/01/2022).

Nia esplika, SAS sei la halo konstrusaun ou reabilitasaun ba fatin lixu neebe aat, tanba orsamentu ba ida nee laiha.

Kontinua ba pajina 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Diduga 6 Oknum PNTL Terlibat Kasus Kematian Marcos Amaral

DILI, STLNEWS.co – Kasus kematian seorang pemuda Suai Loro, Distrik Covalima, Marcos Amaral menjadi preseden buruk bagi institusi Polisi Nasional Timor Leste, (PNTL) karena...

Update Covid-19 TL 24 Janeiru: Kazu Pozitivu Nain 1

DILI, STLNEWS.co – Ohin loron 24 fulan Janeiru tinan 2022, hodi Koordenadora Jeral Surtu Covid-19, Ministeriu da Saude, deteta kazu pozitivu nain 1 husi...

MCAE – MTK Atualiza Progresu Investimentu Fibra Optika Ba PM Taur

DILI, STLNEWS.co – Ministru Koordenador Asuntu Ekonomia (MCAE) Joaquim Amaral no Ministru Transporte Komunikasaun Sosial (MTK) Jose Agostinho da Silva, aprezenta progresu investimentu projetu...