ANAAA Halao Vizita Klase Paralelu Munisipiu

DILI, STLNEWS.co – Ajensia Nasional Avaliasaun Akreditasaun Akademika (ANAAA) halao vizita kortezia ba klase paralelu no polo sira iha munisipiu.

Lia hirak nee hatoo husi Diretor Ezekutivu ANAAA, Nilton Paiva ba STL iha nia knaar fatin, Segunda nee (22/01/2024).

“Diretor Ezekutivu ANAAA halao vizita kortezia ba kampus polo no kelas paralelu neebe eziste iha munisipiu. Diretor Ezekutivu ANAAA hahu ona vizita polo DIT Kreo no kelas paralelu UNPAZ iha Oekusi, iha 15 Janeiru 2024, polo IOB Maliana iha 18 de Janeiru, Institutu Universidade Naroman Esperanca Lauala, Gleno no ETCI iha 19 Janeiru. Ohin dia 22 Janeiru Diretor Ezekutivu ANAAA vizita kelas paralelu unpaz iha Suai. Tuir planu aban dia 23 Janeiru ANAAA sei vizita IBTL no Kristal polo Same. Iha dia 26 Janeiru sei vizita Kristal polo Baukau no IFFS Marista Baukau no sei taka iha vizita ba Kristal polo Aileu iha 29 Janeiru 2024,” dehan Paiva.

Nilton katak, objetivu vizita nee hodi hametin lasu amizade entre ANAAA no ensinu superior polo no kelas paralelu iha munisipiu no segundu hodi haree direita progresu kelas polo no paralelu iha munisipiu.

(jac)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here