ANAAA Rekomenda Hasae Nivel Dosentes

DILI, STLNEWS.co – Ajensia Nasional Avaliasaun Akreditasaun Akademiku (ANAAA) rekomenda ba instituisaun ensinu superior sira, kontinua hasae nivel dosentes bazeia ba standar neen (6) husi ANAAA.

Asuntu hirak nee hatoo husi Diretor Ezekutivu ANAAA, Nilton Paiva ba STL iha nia knaar fatin, Segunda nee (05/02/2024).

“ANAAA nia papel mak rekomenda ba instituisaun sira atu hasae nivel edukasaun husi dosente sira bazeia ba standar neen (6) ANAAA nian koalia konaba rekursus umanus neebe mensiona, dosente tenki iha nivel edukasaun neebe aas liu estudante neebe sira hanorin. Porezemplu dosente neebe hanorin lisensiatura tenki ho nivel mestradu no dosente neebe hanoin mestradu tenki ho nivel doutoramentu,” dehan Paiva.

Paiva akresenta, konaba hasae nivel dosente husi lisensiatura ba mestradu no husi mestradu ba doutoramentu nee kompetensia internal universidade ou institusaun idak-idak, tanba nee universidade sira haree ba standar neen (6) neebe ANAAA iha.

(jac)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here