Polo Aileu Hetan Ona Akreditasaun Husi ANAAA

DILI, STLNEWS.co – Polo Aileu husi Institute Superior Cristal (ISC) hetan ona akreditasaun husi Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA), polo rua iha Munisipiu Baukau no Manufahi, antes nee hetan ona akreditasaun.

Kestaun nee hatoo husi Reitor ISC, Sebastiao Perreira ba jornalista sira iha nia knaar fatin Balide, Kuarta nee (12/07/2023).

“Ami nian Cristal nee hetan akreditasaun, ISC polo iha Baukau, Manufahi no Aileu hetan akreditasaun husi ANAAA no Ministeriu Ensinu Superior Siensia no Kultura (MESSK), neebe primeiru lisensiamentu operasional, tuir mai akreditasaun instituisional, nee duni nee legal, no tuir duni regras husi MESSK,” katak nia.

Nia dehan, agora daudaun nee polo tolu neebe ohin mensiona nee ninia estudantes no dosentes mos barak, nee duni prienxe duni rekezitus, tanba nee dosentes neebe mak hanorin iha polo tolu nee prienxe duni rekezitus neebe mak iha.

“Polo iha Munisipiu Baukau ninia dosentes hamutuk 80 pesoas, polo Aileu 40 pesoas no polo Manufahi 30 resin, nee tuir lei ensinu superior konaba estabelesimentu instituisaun ensinu superior, tantu iha nasional no munisipiu sira, nee tenki prienxe rekezitus neebe mak iha,” tenik nia.

Iha fatin seluk, Diretor Ezekutivu ANAAA, Nilton Paiva hatete, pedidu atu loke klase paralelu nee universidade mak hatama iha MESSK, laos mai ANAAA, tanba nee klase paralelu balun mak ativu hela iha munisipiu.

“Hau hanoin konaba universidade sira atu loke klase paralelu nee pedidu hatama iha MESSK, laos mai iha ANAAA,” nia komenta.

(jac)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

%d bloggers like this: