HomeTagsHasae Bandeira

Hasae Bandeira

Hasae Bandeira Meia Haste

DILI-Parlamentu Nasional (PN), deside hasae bandeira maia haste hodi fo homenajen ba saudozu  Gilman dos Santos Exposto neebe husik ona mundu nee.  Tuir  Primeira Vise...

Xefe Suku Komoro Husu komunidade Atu Hasae Bandeira

DILI—Antes atu tamaba iha festa komemorasaun 20 de Maiu tinan nee, maka suku komoro oras nee dadaun halo ona sosialijasaun ba populasaun husi suku,...

PN Husu Eskola Hotu Tenke Hasae Bendeira Nasional Kada Semana

DILI–Reprejentante Povu iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN) husu ba institusaun hotu ne’ebe iha rai laran, atu hasae Bendeira Nasional no kanta Hino Nasional...
22,878FansLike
3,912FollowersFollow
21,400SubscribersSubscribe
spot_img

Hot Topics