HomeTagsKak

kak

Laiha Lei, Diak Liu Desolve KAK

DILI–Maske Lei Anti Korupsaun tama ona iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN) tinan kotuk, maibe too oras nee lei KAK rasik seiduak diskute. Tuir Diretor...

KAK Husu PN No Governu Aprova Estatutu Organika KAK

DILI–Komisaun Anti Korupsaun (KAK) husu ba Parlamentu Nasional (PN) atu enkoraja institusaun hotu, liu-liu Governu atu aselera no aprova estatutu KAK nian. Informasaun nee fo...

KAK Finaliza Investiga Kazu Korupsaun 22

DILI- komisaun Anti Korrupsaun (KAK) durante tinan 2015 Konsege Rejistu Kazu Korupsaun 35 nebe delega husi Ministeriu Publiku, oras nee finanliza ona investigasaun 22...

KAK Husu PN Aprova Lalais Lei Anti Korrupsaun

DILI – Komisaun Anti Korupsaun husu ba Parlamentu Nasional (PN) atu diskute no aprova lalais Lei Anti Korupsaun, hodi fo forsa ba Komisaun Anti...

Atu Reforsa Servisu KAK, Tempu Badak PN Sei Halo Deskusaun Ba Lei KAK

DILI-Lei Komisaun Anti Korupsaun tama kleur ona iha Parlamentu Nasional (PN), maibe to’o oras nee saidauk hetan aprovasaun, tan nee fiar katak sei halo...
22,878FansLike
3,314FollowersFollow
19,600SubscribersSubscribe
spot_img

Hot Topics