HomeTagsNaok Osan

Naok Osan

Naok Osan Estadu Tenke Fo Fila

DILI- Jurista Manuel Tilman hateten, Tribunal de Rekursu nufim foti desizaun auditoria neeĀ  rekomenda katak, estadu lakon rihun sanuluh resin lima, entaun Tribunal Rekursu...

Riak Leman: Se Maka Naok Povu Nia Osan Ba Sulan Iha Kadeia

DILI-Eis deputadu Riak leman hateten, se maka halo korupsaun ou naok povu nia osan, tenke ba hatan iha Tribunal, atu nunee bele toma responsabilidade...

Naok Osan Rihun $75, Arguidu Tama prizaun Tinan 3

DILI-Tribunal Distrital Dili (TDD) aplika pena prizaun tinan 3 fulan 3 ba arguidu Indonesia Asman Sulaiman ho Muhamad Yusuf, tanba provadu komete krime furtu...

Naok Osan Rihun $75, Asman-Muhammad Ameasa Pena Prizaun Tinan 2

DILI-Deskonfia naok osan ho valor rihun $75, Ministeriu Publiku ho parte defesa husu ba Tribunal atu aplika pena prizaun tinan rua ba krime furtu...

Deskonfia Naok Osan Rihun $75, Estrangeiru Nain 2 Ameasa Tama Prizaun Tinan 2

DILI-Deskonfia naok osan ho valor rihun $75, Ministeriu Publiku ho Parte Defesa husu ba Tribunal atu aplika pena prizaun tinan rua ba krime furtu...
22,878FansLike
3,912FollowersFollow
21,400SubscribersSubscribe
spot_img

Hot Topics