HomeTagsOrsamentu Bo'ot

Orsamentu Bo'ot

Orsamentu Aloka Ba Veteranus Boot, Afeita Ba OJE

DILI–Orsamentu neebe aloka ba veteranus boot, nunee afeita ba Orsamentu Jeral Estadu (OJE), tamba iha IV Governu Konstitusional rezista ona veteranus barak iha teretoriu...

Governu Empresta Osan Makas, PN Infra-Estrutura Tenki Kualidade

DILI-Governu empresta tan ona osan husi Nasaun seluk hamutuk Millaun 40 resin, maibe Parlamentu Nasional (PN) kestiona kona ba orsamentu nebe empresta, atu hadia...
22,878FansLike
3,312FollowersFollow
19,600SubscribersSubscribe
spot_img

Hot Topics