HomeTagsPM Visita

PM Visita

PM Vizita Supreza STAE, Husu Imparsialidade

DILI - Xefe Governu Timor Leste halao vizita supreza ida ba iha edifisiu Sekretariadu Tekniku Administrasaun Eleitoral (STAE), hodi haree preparasaun no mos husu...

PM Visita CAVR Informa Planu Governu Estabelese Institutu Memoria

DILI-Primeiru Ministru (PM), Rui Maria de Araujo halao vizita supreza ba Comisaun Akoillamentu Verdade no Rekonsiliasaun (CAVR), hodi informa planu governu ba funsionariu CAVR,...
22,878FansLike
3,912FollowersFollow
21,600SubscribersSubscribe
spot_img

Hot Topics