HomeTagsPN Kestiona

PN Kestiona

PN Kestiona Kualidade Projetu Auto Estrada

DILI-Reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional PN, kestiona kondisaun Auto Estrada iha Suai, neebe hetan estragusk husi dezastre naturais, udan neebe mai la...

PN Kestiona Setor Edukasaun Nafatin Sai Probelama

DILI-Komisaun G neebe trata asuntu edukasaun iha Parlamentu Nasional PN, aprezenta relatoriu fiskalizasaun ba Parlamentu Nasional, obzektivu husi fiskalizasaun nee atu halo enkontru ho...

PN Kestiona Eletrisidade Kontinua Mate Lakan

DILI-Problema eletrisidade nafatin sai preokupasaun boot ba Deputadu sira iha Parlamentu Nasional, tanba too oras nee ahi kontinua mate lakan iha Munisipiu nomos iha...

PN Kestiona Salariu Desimu Terseiru

DILI — Reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional kestiona salariu desimu terseiru no husu governu atu fo atensaun, tanba  funsionariu balu la hetan...

PN Kestiona Aviaun ZEESM-Emilia Pires

DILI- Reprejentante povu iha PN tuku meza no hakilar malu bainhira halao debate OJE 2018 iha espesialidade iha loron daruak, tanba iha dezentendimentu ba...
22,878FansLike
3,912FollowersFollow
21,500SubscribersSubscribe
spot_img

Hot Topics