HomeTagsTaur Visita

Taur Visita

Taur: “Hau Vizita suku Lori Governasaun Besik Povu”

DILI- Programa vizita suku neebe Prezidente Republika Taur Matan Ruak ba iha suku 442 nudar programa lori governasaun besik povu, laos buka votus tamba...

Taur Vizita Foho Palehe

VENILALE-Prezidente Taur Matan Ruak vizita subar fatin (abrigu) Kay Rala Xanana Gusmao iha tempo resistensia iha Foho Palehe, Suku Uai-Oli, Postu Administrativu Venilale, Baucau. Laos...

Taur Halo Vizita Supreza Fabrika Heineken

HERA- Prezidente Republika Taur Matan Ruak halo vizita supreza ba Fabrika Heineken iha Hera, neebe sei produs serveza hanesan Bintang, Tiger no ABC iha...

Taur: “Hau Vizita Suku Fahe Informasaun Laos Fo Solusaun”

MELIGO - Prezidente Republika Taur Matan Ruak hatete programa Vizita Suku neebe mak durante nee nia halo, laos atu fo solusaun ba problema neebe...

Vizita Suku, Taur Husu Povu Hamanas Biru Ba Dezenvolvimentu

ATUDARA- Programa vizita suku neebe durante nee prezidente Republika Taur Matan Ruak halo durante nia mandatu hodi husu povu atu hamanas biru ba dezenvolvimentu,...
22,878FansLike
3,912FollowersFollow
21,500SubscribersSubscribe
spot_img

Hot Topics